Regulamin

Regulamin zakupu i dostawy

 1. Sprzedającym jest Ray Center Trading  Czajkowski, Meller Spółka Jawna. ul Dereniowa 2 lok.28 02-776 Warszawa, Nip : 522-020-48-13, REGON:012077223, KRS0000023782 zwany dalej RCT, będący właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.goenergia.pl
 2. Kupującym w sklepie goenergia.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub przedsiębiorca indywidualny⃰.
 3. Sprzedaż wysyłkowa jest realizowana na podstawie zamówienia składanego w sklepie internetowym goenergia.pl.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail.
 6. Zamówienie złożone w sklepie internetowym goenergia.pl nie jest zawarciem transakcji. Transakcję uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.
 7. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 2 – 5 dni roboczych w przypadku zakupu płatnego kartą i za pobraniem lub od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto RCT.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPostu lub Poczty Polskiej. Towar można  także odebrać osobiście w siedzibie firmy.
 10. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient powinien sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem stanowi podstawę do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu.
 12. Koszt przesyłki ponosi klient. Koszt ten zostanie określony w momencie zamówienia.
 13. Należność za zamówienie klient może uregulować za pomocą:
  • przelewu tradycyjnego na wskazany rachunek bankowy,
  • szybkiej płatności PayU,
  • gotówką w momencie dostarczenia paczki przez kuriera,
  • karty płatniczej, w momencie odbioru w paczkomacie.
 14. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu, w formie faktury VAT lub paragonu, wysyłanym do klienta. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję udzieloną przez producenta.
 15. Wszelkie problemy dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez Ray Center Trading przy ul. Dereniowej 2/28 w Warszawie. Reklamacje można składać osobiście lub listownie (adres: ul. Dereniowa 2/28, 02-776 Warszawa) oraz przez e-mail: goenergia@rct.pl, z dopiskiem „reklamacja”. Kupującemu (osobie fizycznej, bądź przedsiębiorcy indywidualnemu)⃰ przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania producenta. W takim przypadku sklep zwraca kwotę równą cenie zamówionego towaru. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie przysługuje konsumentowi (osobie fizycznej, bądź przedsiębiorcy indywidualnemu)⃰ w przypadkach określonych w art.10 ust.3 (Dz. U. z dnia 2 marca 2012 r poz.1225). Podstawą prawną do powyższych zwrotów zakupionych przez konsumentów towarów jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) z uwzględnieniem rozumienia konsumentów według art. 221 k.c. Pieniądze zwracamy przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 10 dni od otrzymania przesyłki.
 16. Zbiór danych osobowych goenergia.pl został zgłoszony do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Głównego Inspektora Danych Osobowych.
 17. Procedura ochrony danych osobowych, opisana jest w zakładce „Polityka prywatności”.
 18. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
 19. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

⃰ Zmiana polega na przyznaniu niektórych praw, które dotychczas przysługiwały wyłącznie konsumentowi w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.